KVANTFYSIK

Transformering

Hur går Instant transformering till? Atomerna i våra kroppar består till 99% av tomrum, där energi kan flöda. De ”stopp” som uppstår i det tomrummet, hämmar energiflödet och skapar på sikt oönskade symtom. Men genom att påverka tomrummet kan vi förbättra förutsättningarna för att energin ska kunna flöda igen.


Vi tar en liknelse.
Tänk dig ett golv fullt av legobitar – istället för atomer – och att du med dessa klossar kan bygga en struktur som representerar din självbild. Det är precis vad ditt mind tillsammans med känslor gör.


Kanske har du någon gång råkat ut för något obehagligt och är orolig hela tiden, fast du egentligen inte behöver vara det. Hjärnan vet det logiskt, men ändå sitter den där oron i kroppen. Eller så har du ärvt en “sanning” från din barndom, att du inte är värd kärlek. Och den bilden har du tagit till dig, utan att överväga om den är korrekt.


Ett felaktiga mönster har blivit ditt normaltillstånd; “legobitarna” har byggt en struktur åt dig, som du inte längre ifrågasätter, utan uppfattar som sann. Det innebär att du får leva med oönskade känslor, med rädslor och eventuellt även med fysiska smärtor som begränsar ditt liv.


När vi transformerar bort den felaktiga strukturen, så river vi ner den gamla konstruktionen – och då uppstår ett nollläge vilket kallas nollpunktsfältet. Ur detta kan du istället skapa en starkare och sannare bild av den du vill vara. Antalet byggstenar är obegränsat, så varför begränsa sig? Jag är Cert Instant transformatör, välkommen till din nya verklighet!


Bli fri!
Blomma ut!


Metoden är baserad på vetenskaplig kvantfysik och ger en oerhört kraftfull effekt, trots sin enkelhet.